Your Cart

+420 776 548 207       info@cannio.cz

Doprava zdarma nad 2000 Kč

Kanabinoid CBD a epilepsie

Epilepsie je pro lidi, kteří jí trpí, velmi nepříjemná součást jejich života. Epileptické záchvaty každodenně ovlivňují jejich fungování a následně se musí potýkat s následky. Kromě medikace mohou lidé trpící epilepsií sáhnout také po alternativních způsobech léčení, které jim mohou průběh epileptických záchvatů zmírnit a lépe přečkat jejich následky. Jednou z alternativních možností jsou právě kanabinoidy a konkrétně kanabinoid CBD.

Epilepsie je závažné neurologické onemocnění, které je charakteristické epileptickými záchvaty. Záchvaty jsou způsobeny nadměrnou aktivitou mozku a nejčastěji se projevují přechodnými změnami vědomí, pohyblivosti, vnímaní a chovaní.

Až v 80 % se epilepsie vyskytuje v rozvojových zemích, a to z důvodu častějších případů onemocnění mozku (porodní traumata, infekční onemocnění) a zhoršené zdravotní péče. Příznaky onemocnění se liší na základě toho, jak moc je mozek jedince poškozený. 

Klasifikace epileptických záchvatů:

Fokální: U tohoto typu záchvatu může (ale nemusí) dojít k poruše vědomí. Je postihnuta pouze jedna mozková hemisféra, a proto je tento typ záchvatu charakteristický pro dočasné postihnutí specifické oblasti jako je porucha zraku, myšlení, hmatu apod.

Generalizované: Zapojeny jsou obě hemisféry a vědomí je porušeno. Dělíme je dále na záchvat bez křečí, kdy dochází ke krátkodobé poruše vědomí a přerušení prováděné činnosti a na záchvat s křečemi. U generalizovaného záchvatu s křečemi dochází ke ztrátě vědomí, křečím celého těla, prudkým záškubům a zpěněným slinám.

Léčba epilepsie může probíhat vícero způsoby. V první řadě musí pacient upravit svoji životosprávu, a to ve formě eliminace psychického a fyzického vytížení, nespavosti a požívání alkoholu či jiných drog. Druhá úroveň léčby je antiepileptická medikace, kdy antiepileptika potlačují výskyt záchvatů, ale samotné onemocnění nevyléčí. 

V poslední řadě se jedná o chirurgickou léčbu a tato možnost se aplikuje na pacienty, u kterých selhaly předchozí dvě možnosti léčby. Chirurgickým zákrokem se pacientovi odstraní epileptické ložisko.

Účinnost CBD jako pomocníka při léčbě vyzdvihuje i WHO (Světová zdravotnická organizace) a od roku 2018 Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil první lék na epileptické záchvaty s obsahem CBD.

Léčba epilepsie pomocí kanabinoidu CBD

Jako alternativní možnost doprovodné léčby je kanabinoid CBD. Účinnost CBD jako pomocníka při léčbě vyzdvihuje i WHO (Světová zdravotnická organizace) a od roku 2018 Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválil první lék na epileptické záchvaty s obsahem CBD.

  • Během onemocnění dochází ke snížení hladiny kyseliny gama-aminomáselné, a právě její nízká hodnota zapříčiňuje výskyt záchvatů. CBD napomáhá udržovat kyselinu gama-aminomáselnou v těle, a tudíž může předcházet častějšímu výskytu záchvatů.
  • Užívání CBD při léčbě epilepsie působí pozitivně také na změnu komunikace nervových buněk v mozku a tím napomáhá ke zvýšení účinnosti léků na epilepsii. Kanabinoid CBD pomáhá udržovat stabilní funkci iontových kanálů, které jsou stěžejní pro šíření nervových vzruchů a správnou funkci celého organismu.

CBD může také pacientům nabídnout své antioxidační účinky a na pacienty, kteří trpí epilepsií způsobenou zánětlivým onemocněním působí CBD protizánětlivě.

Jelikož má kanabinoid CBD schopnost se vázat na receptory CB1, dokáže tímto snížit bolet, která pacienty provází během záchvatu i po něm.

Všechny výše uvedené pozitivní účinky vycházejí z podložených studií.

Pokud se rozhodnete CBD užívat jako doprovodný lék na epilepsii, učiňte tak na základě konzultace s vaším lékařem.

Doprava zdarma

nad 2000 Kč

Produkty prémiové kvality

od českého farmáře

Odborné poradenství

s výběrem i účinky

Certifikáty a analýzy

složení a původu