Doprava zdarma nad 1000 CZK

Sledujte nás

Důležité odkazy

Kontaktujte nás

+420 704 484 194

Xem chúng tôi

Liên kết quan trọng

Liên hệ chúng tôi

+420 704 484 194

Prohlášení

Společnost cannabio s.r.o.

Se sídlem Plzeňská 2621/2, Ostrava-Zábřeh, 700 30

IČ:08866384 / DIČ:CZ08866384

prohlašuje na vlastní odpovědnost, že produkty společnosti cannabio s.r.o. THC-F1 (číslo šarže: NH33-9199222), TH4C (číslo šarže: NH32-9199200) a Real Cannabis neobsahují látky HHC-P, HHC-H, ani žádné jiné látky které by splňovaly definici návykové látky podle § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb. o návykových látkách.

Od 1.7 2024 jsou v nabízených produktech obsaženy pouze látky legální látky, které nebyly zařazeny na žádný ze seznamů nařízení vlády č. 463/2013 Sb. o seznamech návykových látek.

Naše produkty neobsahují zakázané látky

Z toho důvodu produkty z řad THC-F1, TH4C a Real Cannabis nesplňují definici návykové látky podle zákona o návykových látkách a nevztahují se na ně omezení a povinnosti stanovené tímto zákonem, týkající se držení a dispozice s touto látkou (například jejího nabízení nebo prodeje), ani trestné činy postihující prodej či jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami.

Z uvedeného vyplývá, že nakládání s těmito produkty i po účinnosti novely nařízení vlády o seznamech návykových látek (kterou bylo HHC-P, HHC-H a další přidáno na seznam návykových látek) podléhá nadále stejnému právnímu režimu, kterému podléhalo nakládání s HHC-P, HHC-H a dalšími do účinnosti této novely. To znamená, že prodej těchto produktůnení právním řádem zakázán. S ohledem na zásadu zakotvenou v čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR a v čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, podle které každý může činit to, co není zákonem zakázáno, lze uzavřít, že prodej těchto produktů je v současné době i po účinnosti novely nařízení vlády legální.  

V Ostravě dne 26. 6. 2024

Petr Bašek

Jednatel

Doprava zdarma

nad 1000 Kč

Produkty prémiové kvality

od českého farmáře

Odborné poradenství

s výběrem i účinky

Certifikáty a analýzy

složení a původu